Pachora Peoples Banner

कर्जांसाठीचे व्याजदर

मा. संचालक मंडळाने दि. १०. १०. २०२३ च्या आयोजित सभेत बँकेने दि. १६. १०. २०२३ प्रमाणे खालील कर्जाचे नवीन व्याजदर लागू केले आहे.

१. गोडावून कर्ज हे ३५% मार्जिन ठेवून ६५% अदा करावे. मात्र गोडावून कर्ज अदा करतांना कर्जदाराचे गोडावून मधील मालाचे वैल्यूएशन बँकेने ठरविलेल्या दराच्या आधारे अदा करावे

२. वाहन कर्ज हे १२% व्याजदराने कर्ज वाटप करावे. कर्जा करीता २५% मार्जिन ठेवून ७५% वाहन कर्ज अदा करावे. तसेच या कर्जा करीता जे कर्जदार नियमित व्याज भरतील त्यांना २% रिबेट देण्यात यावे. व थकबाकी पोरशन वर २% पिनल इंटरेस्ट आकारण्यात येईल

कर्जावरील नविन व्याजदर दि. १६. १०. २०२३ पासून लागू

अ. क्र. कर्ज प्रकार कोड नं. नवीन व्याजदर रिबेट
लोन अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी (एल पी एस )
रु. ५०००/- पर्यंत
कॅश क्रेडिट फॉर बिज़नेस / कॅश क्रेडिट शार्ट टर्म
सी.सी.बी. / सी.सी.एस.टी.
सी.सी.एम.टी
पर्सनल लोन
१७१

१८४
१८७
१९५
८८१
१४.०० % १.०० % रिबेट
सोनेतारण कर्ज
के.व्ही.पी. कर्ज
एन.एस.सी.
एल.आय.सी. पॉलिसी
१४७
१८८
१७३
१०.४५ % रिबेट नाही
वाहन कर्ज: इलेक्ट्रिकल / बैटरी वरील वाहने दुचाकी, तीन चाकी, चार चाकी यावरील कर्जे ९.०० % रिबेट नाही
सोलर टर्म लोन २६० ९.०० % रिबेट नाही
वेयर हाऊस रिसिप्ट कर्ज १९६ १२.०० % १.०० % रिबेट
सीक्यूअर्ड कॅश क्रेडिट लोन १९८ १३.०० % २.०० % रिबेट
प्लेज ऑफ गोडावून लोन १७५ १३.०० % २.०० % रिबेट
हायपोथिकेशन शॉर्ट टर्म १८६ १३.०० % २.०० % रिबेट*
१० वाहन कर्ज (एच वाय पी एम् टी )
पेट्रोल / डीजल वाहन
१७८ १२.०० % २.०० % रिबेट
(नियमित हफ्ता भरल्यास)
११ बिझिनेस टर्म लोन २६० १३.५० %
१२ हाउसिंग कर्ज १७९ १२.०० %
१३ एस एस आय कर्ज (मशिनरी कर्ज ) १७७ १३.०० %
१४ रियल इस्टेट कर्ज १७६ १५.०० % ३.०० % रिबेट
१५ कॅश क्रेडिट (सी सी लोन टू स्टाफ ) ३२२ १०.०० % रिबेट नाही
१६ स्टाफ लोन अगेंस्ट सॅलरी १९७ १०.०० % रिबेट नाही
१७ हायपोथिकेशन लोन टू स्टाफ १८३ १०.०० % रिबेट नाही
१८ हाउसिंग लोन टू स्टाफ १८० & १८१ १०.०० % रिबेट नाही
DICGC

दि. पाचोरा पिपल्स को-ऑप बँक कधीही फोन कॉल / ई-मेल / एसएमएसद्वारे कोणत्याही उद्देशाने बँकेचे खाते तपशील मागू शकत नाही.
सर्व ग्राहकांना बँकेने असे आवाहन केले आहे की अशा फोन कॉल / ईमेल / एसएमएसचा प्रतिसाद न देणे आणि कोणत्याही एका प्रयोजनासाठी त्यांच्या बँक खात्याचा तपशील कोणासही शेअर न करणे. आपली सीव्हीव्ही / तुमच्या डेबिट/क्रेडिट कार्डची सिव्हीव्ही पिन कधीही कोणालाही देऊ नका

© १९६५ - २०२२ | दि. पाचोरा पिपल्स को-ऑप बँक लिमिटेड, पाचोरा. सर्व हक्क राखीव.

रचनाकार - यशि टेक्नोलॉजीस